Przelicznik podstawowych jednostek ciśnienia

   
bar
MPa
psi
atm
kPa
mbar

 

INSTRUKCJA

Kalkulator przelicza podstawowe jednostki ciśnienia. W celu dokonania obliczeń wprowadź wartość ciśnienia, która ma zostać przeliczona w odpowiednie pole i naciśnij "oblicz".